MUDr. Libor Merlíček - praktický lékař Hodonín
Ceník hrazených úkonů

1. Vyšetření a posouzení způsobilosti k řízení motorových vozidel, lodí
500 Kč
2. Vyšetření a posouzení způsobilosti k řízení motorových vozidel řidiče - nad 60 let věku
500,-Kč
3. Vyšetření a posouzení způsobilosti k nošení a držení střelné zbraně
500 Kč
4. Vyšetření pro zaměstnavatele - vstupní event. výstupní prohlídka (pro smluvní org.)
350 Kč
5. Vyšetření pro profesní účely, dále vyšetření sportovců, zájmová činnost
350 Kč
6. Vyšetřování a potvrzení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství
250 Kč
7. Vyšetření předoperační základní před výkony nehrazenými zdravotními pojišťovnami - např. interrupce, kosmetické výkony apod.
450 Kč
8. Vyšetření a vypsání návrhu pro lázeňskou léčbu - samoplátci
350 Kč
9. Vyšetření a posouzení zdravotního stavu pro cestu do zahraničí s písemným závěrem
300 Kč
10. Vstupní a výstupní prohlídky pro firmy bez smlouvy o ZP
500 Kč
11. Zpráva o zdravotním stavu pro soud a policii na vlastní žádost
250 Kč
12. Zpráva o úrazu pro pojišťovnu
250 Kč
13. Zpráva o zdravotním stavu pro pojišťovnu při uzavírání pojistky
300 Kč
14. Vypracování posudku o bolestném při úrazu
250 Kč
15. Administrativní výkony, zpráva pro účast na rekondici a rekreaci, potvrzení pro školy
50 Kč
16. Výstavení propustky pro zaměstnavatele
30 Kč
17. Potvrzení pro pracovní úřad na žádost pacienta
150 Kč
18. Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace pro ZL v rámci záv. prev. péče
550 Kč
19. Očkování státem nehrazené
150 Kč
20. Injekce do svalu na žádost pacienta
100 Kč
21. Injekce nitrožilní na žádost pacienta
100 Kč

Ceny jsou kalkulovány dle sazebníku výkonů s doporučením
Sdružení praktických lékařů ČR s platností od 1. 2. 2017 do odvolání